Micri GDPR

Utilizarea datelor cu caracter personal. Confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal

Generalități:

Accesul la www.micri.ro este liber și deschis tuturor persoanelor interesate. Pentru orice întrebări sau solicitări referitoare la Termenii și condițiile noastre și la Politica de confidențialitate, la utilizarea site-ului și la informațiile postate pe site, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: office@micri.ro. Echipa noastră vă va răspunde cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitării/cererii/informațiilor, după caz.

Informații privind site-ul web. Aplicabilitate

Ca parte a procesului de accesare și navigare pe www.micri.ro, există posibilitatea de a înregistra informații despre furnizorul dvs. de internet. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un computer/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv electronic/de comunicare inteligentă, există, de asemenea, posibilitatea de a colecta și stoca inclusiv informații despre adresa IP, tipul de motor de căutare și/sau locația din care este accesat site-ul, precum și informații legate de secțiunile pe care le vizitați. Această politică de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/continuate de site-ul nostru.

Informații despre cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookie-uri conțin un număr unic de identificare. Este posibil să folosim cookie-uri pentru a înregistra numele dvs. de utilizator/IP pentru a vă facilita conexiunea de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre.

Confidențialitatea informațiilor

MICRI DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea relației cu site-ul său. Confidențialitatea informațiilor deținute pe site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv baza tehnică utilizată, reprezintă un principiu de bază important pentru noi.

MICRI DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL va monitoriza serviciul furnizat pentru a asigura funcționarea optimă a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului ori de câte ori este necesar. Ca atare, anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal, pot fi stocate și dezvăluite pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a îndeplini obligațiile legale față de autoritățile și instituțiile publice și/sau organismele cu atribuții de investigare, inclusiv pentru a administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja. Utilizatorii, în calitate de proprietari ai datelor lor personale, sunt însă singurele persoane care decid asupra prelucrării datelor și informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra astfel de date/informații cu caracter personal numai în scopuri specificate, explicite și legitime.

Securitatea prelucrării și a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului său și va face copii de rezervă ale informațiilor încărcate pe site-ul său. Copiile vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt realizate pentru a asigura securitatea prelucrării și pentru a preveni orice formă de distrugere accidentală a acestor date și accesul neautorizat la aceste date; operatorul a luat măsurile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale, pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal conținute pe site.

Protecția datelor cu caracter personal. Informarea persoanelor vizate. Marketing

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, MICRI DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL este obligată să gestioneze în siguranță și numai în scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră.

MICRI DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în mod liber și în cunoștință de cauză, în scopul „furnizării de produse și servicii în domeniul bijuteriei, reclamă, marketing și publicitate, îmbunătățirea calității serviciilor, statistici și analize de marketing, newsletter și administrarea site-ului www.micri.ro”.

Este necesar să ne furnizați datele dumneavoastră, deoarece acestea sunt indispensabile pentru prelucrare. Fără consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. nu vă putem furniza serviciile noastre.

În scopuri de marketing și promovare a serviciilor vom prelucra, cu consimțământul dumneavoastră, doar numele/denumirea, numărul de telefon mobil și/sau fix, adresa de e-mail și/sau adresa de corespondență și datele legate de contul dumneavoastră de utilizator/prieten al operatorului pe rețelele de socializare.

Informațiile prelucrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi dezvăluite operatorilor, partenerilor noștri contractuali, societăților din același grup și autorităților publice centrale/locale, după caz și numai în condițiile prevăzute de lege.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveți dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale. Aveți dreptul de a vă opune, gratuit și fără justificare, în orice moment, prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing. Pentru a vă exercita drepturile legale specifice, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență a operatorului. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).